Klage

Klage

Kjære kunde hos Pixojet

Hos Pixojet er vi glade for at du har valgt oss som leverandør.

Hvis du mot forventningene har problemer med å få forbruksvarer til å fungere, kan du finne løsninger på problemet ditt nedenfor.

Hvis du har mottatt et forbruksvare som er skadet, kan du sende bilder av skaden, ytterligere informasjon samt bestillingsnummer på info@pixojet.dk.

Hvis du har mottatt et produkt, som ikke fungerer eller er defekt, send vennligst en beskrivelse av feilen med ytterligere informasjon og bilder samt ordrenummer til info@pixojet.dk

 
Hvis du har mottatt en blekkpatron eller toner som ikke fungerer som beregnet, kan du lese gjennom veiledningen nedenfor:

BLEKKPATRONER:

Før bruk

  • Forsikre deg at patronbeskyttelsen er fjernet
  • Forsikre deg at klistremerket på patronen er fjernet
  • Kontroller at patronen er riktig installert

Rengjøringsprogram

  • Bruk skriverens rengjøringsprogram før du installerer blekkpatronen i skriveren.
  • Utfør en rengjøring av skriveren regelmessig; dette sikrer optimal utnyttelse av skriveren og blekkpatronene.
  • En rengjøring har også den effekten, at patrondysene på skriveren ikke tørker ut.

Blokkering

Noen skrivere kan være programmert til å blokkere utskrifter med kompatible patroner.

Hvis dette skjer, prøv en el. flere av følgende alternativer:

1) Skriv ut uansett og/eller slå av og på skriveren, både med og uten blekkpatronene i skriveren.

2) Trykk og hold Reset-, OK-, Print- og Enter-knappen nede i 5-10 sek. og skriv ut igjen.

3) Kjør et rengjøringsprogram under skriverinnstillinger via datamaskinen.

4) På baksiden av noen blekkpatroner er det en liten chip som skriveren registrerer blekkpatronen med. Tørk det eventuelt av for urenheter med en tørr klut eller papir.

5) Kjør et kalibreringsprogram og/eller juster blekkpatronprogrammet gjennom datamaskinen.

6) Sett inn om nødvendig den gamle patronen i skriveren, skriv ut en side og sett inn den kompatible igjen.

7) Koble skriveren, og la skriveren være frakoblet i 5 minutter. Koble skriverne til strøm igjen og start skriveren på nytt.

8) Hvis skriveren ikke gjenkjenner blekkpatronene, kan du prøve å installere de gamle blekkpatronene og erstatte blekkpatronene en etter en og se hvilken patron, som er defekt.

Blekknivå

Når du bruker kompatible blekkpatroner, kan det hende at noen skrivere ikke viser riktig mengde blekk, og noen skrivere kan indikere feil blekknivå. Skift derfor bare ut patronen når utskriftskvaliteten ikke oppfyller forventningene.
 

LASER TONER:

Før bruk

  • Forsikre deg at tonerbeskyttelsen er fjernet
  • Forsikre deg om at tonerklistremerken er fjernet
  • Kontroller at toneren er riktig installert

Blokkering

Noen skrivere kan være programmert til å blokkere utskrifter med kompatible patroner.

Hvis dette skjer, prøv en el. flere av følgende alternativer:

1) Skriv ut uansett og/eller slå av og på skriveren, både med og uten toner i skriveren.

2) Trykk og hold Reset-, OK-, Print- og Enter-knappen ned i 5-10 sek og skriv ut igjen.

3) Kjør et rengjøringsprogram under skriverinnstillinger via datamaskinen.

4) Noen tonere har en liten chip som skriveren registrerer toneren med. Tørk det av mod urenheter med en tørr klut eller papir.

5) Kjør et kalibreringsprogram og/eller juster tonerprogrammet via datamaskinen.

6) Sett in om nødvendig den gamle toneren din i skriveren, skriv ut en side og sett inn den kompatible toneren igjen.

 

Printkvalitet

Noen tonere kan lage utskrifter som har striper eller hvor deler av utskriften mangler.

Hvis dette er tilfellet, fjern toneren fra skriveren og rist toneren kraftig slik at tonepulveret fordeles i toneren.

Tonernivå

Ved bruk av kompatible tonere kan det hende, at noen skrivere ikke viser riktig mengde toner, og noen skrivere kan indikere feil tonernivå. Skift derfor ut toneren bare når utskriftskvaliteten ikke lever opp til forventningene.


Hvis skriveren eller toneren kommer med feilkoder eller slutter å fungere helt, kan det hende at skriveren må utføre en reset til fabriksinnstillinger.

Hvis ovennevnte ikke fungerer som forventet og ikke løser utskriftsutfordringer dine, kan du kontakte oss på info@pixojet.com

{if $general.languageIso == "DK"} {literal} {/literal} {/if}